O aplikácií

iSign

iSign je aplikácia na elektronické podpisovanie dokumentov PDF (napr. faktúr, objednávok, dodacích listov)

 • Aplikácia pracuje s komerčným certifikátmi určenými na tvorbu elektronického podpisu.
 • Certifikát môže byť uložený ako bežný súbor .PFX / .P12 alebo v systémovom úložisku certifikátov.
 • Podpora časovej pečiatky (kedy bol v skutočnosti dokument elektronický podpísaný).
 • Možnosť hromadné podpisovanie (viac dokumentov naraz).
 • Viditeľný vizuálny podpis (pridajte svoje logo alebo pečiatku)
 • Možnosť zvoliť si vlastné umiestnenie viditeľného podpisu
 • Žiadna inštalácia, stačí program uložiť a rovno spustiť.
 • Jednoduché nastavenie a používanie.
 • Vhodné na elektronické podpisovanie faktúr.
 • Automatické odosielanie e-mailom.
 • Podpora prepojenia s iným softvérom (vhodné pre e-shopy, účtovnícke a automatizované softvéry).